English

Log in or Register Your cart
 

Product successfully added to your shopping cart

Total products (tax incl.)
Total shipping (tax excl.) Free shipping!
Tax 0,00 zł
Total (tax incl.)
Continue shopping Proceed to checkout
Home > Regulamin

Regulamin

Regulamin

O ILE UMOWA NIE STANOWI INACZEJ

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego , zwanego dalej Sklepem. Użytkownik zamawiający w Sklepie akceptuje aktualne postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się przestrzegać wszystkich zawartych w nim zasad. Regulamin ma charakter umowy pomiędzy właścicielem Sklepu a zamawiającym Użytkownikiem. 

Treści prezentowane na stronach Sklepu są ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ważną w okresie jej udostępniania w Internecie.

Definicje

 • Użytkownik - osoba fizyczna, która składa zamówienie w Sklepie po uprzednim dokonaniu rejestracji i założeniu Konta Użytkownika lub bez dokonania takiej rejestracji.
 • Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień Użytkownika dostępnych na podstronie Sklepu. Dostęp do konta ma tylko Użytkownik i właściciel Sklepu. Konto Użytkownika umożliwia m.in. śledzenie statusu zamówienia oraz historii zamówień, branie udziału w programie lojalnościowym.
 • Koszyk – element Sklepu, gdzie Użytkownik precyzuje szczegóły zamówienia m.in. adres i sposób dostawy, sposób płatności, ilość wybranego towaru. Dostęp do Koszyka mają zarówno zarejestrowani Użytkownicy, jak i Użytkownicy bez Konta.
 • Zamówienie – prowadzi do zawarcia umowy kupna sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem, poprzez wybór towaru oraz wypełnienie niezbędnych danych.
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 1 Rejestracja Użytkownika

 1. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest po podaniu imienia i nazwiska, pełnego adresu zamieszkania (stałego lub tymczasowego), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz nazwy przy pomocy której Użytkownik zamierza się logować do Sklepu.
 2. Hasło zostanie wygenerowane automatycznie oraz wysłane na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.
 3. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych, na warunkach zgodnych z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może zażądać wprowadzenia zmian oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych.
 5. Dane osobiste Użytkownika przetwarzane będą wyłącznie w celu związanym z realizacją działalności handlowo-usługowej zgodnej z profilem działalności Sklepu.
 6. Administratorem bazy danych jest właściciel Sklepu.
 7. Dane osobowe są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Nie zostaną one nigdy odsprzedane ani przekazane podmiotom nieupoważnionym.
 

§ 2 Przebieg transakcji

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dniu w tygodniu.
 2. Zamówienia realizowane są maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych. Po wcześniejszym uzgodnieniu, jest możliwość wyboru późniejszego czasu dostawy oraz ozdobnego opakowania przesyłki i wysłania go pod wskazany adres jako prezent.
 3. Ceny towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) podanymi w polskich złotych.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 5. Dokonanie zakupu potwierdzone jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, wystawianą na życzenie Użytkownika.
 6. Z chwilą naciśnięcia przycisku „Wyślij zamówienie” zostaje złożone zamówienie.
 7. Sklep potwierdza zamówienie niezwłocznie, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy wiążącej Sklep i Użytkownika.
 8. Użytkownik ma do wyboru dwie opcje płatności – z góry przelewem lub za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 9. Dostawa odbywa się przy pomocy Poczty Polskiej za pomocą przesyłek priorytetowych. Po wcześniejszym ustaleniu istnieje również możliwość dostawy kurierem. W przypadku wyboru dostawy kurierem Sklep nie pokrywa kosztów wysyłki niezależnie od wysokości zamówienia.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem, który wybrał opcję płatności za pobraniem, w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. Brak możliwości kontaktu z Użytkownikiem w terminie siedmiu dni od daty zakupu poczytany będzie za odstąpienie Użytkownika od umowy.
 11. W przypadku wyboru płatności przelewem, Użytkownik zobowiązuje się dokonać płatności w nieprzekraczalnym terminie siedmiu dni od daty złożenia zamówienia.
 12. Za moment zapłaty przyjmuje się dzień uznania konta bankowego Sklepu.
 13. Brak wpłaty na koncie bankowym Sklepu po wskazanym okresie poczytany będzie za odstąpienie Użytkownika od umowy.
 14. Sklep zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika w przypadkach dokonywania przez niego zamówień i nie uiszczania opłaty albo w przypadku nie odbierania przesyłek listowych płatnych za pobraniem. O fakcie usunięcia konta i odstąpienia od realizacji zamówienia Użytkownik zostanie poinformowany.
 15. Użytkownik nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

§ 3 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat lub korzystać ze Sklepu pod nadzorem prawnego opiekuna.
 2. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie swojego hasła w tajemnicy i odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone w związku z udostępnieniem hasła osobom nieuprawnionym.
 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za każde działania pod swoją nazwą Użytkownika.
 4. Użytkownik nie może naruszać prawa, prowadzić działań nielegalnych lub działać na szkodę Sklepu i innych jego Użytkowników.
 5. Nieprzestrzeganie postanowień regulaminu skutkuje usunięciem konta Użytkownika. Użytkownik rozumie oraz akceptuje postanowienia Regulaminu.

§ 4 Prawa i obowiązki Sklepu

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub wyłączenia strony internetowej w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Wszelkie zmiany obowiązują od chwili ich wprowadzenia w stosunku do Zamówień nowych (złożonych po dokonaniu zmian). Zamówienia, których realizacja rozpoczęła się przed wprowadzaniem zmian zakończone będą na warunkach obowiązujących w chwili składania tych Zamówień.
 3. Wszystkie pliki, teksty, zdjęcia lub elementy graficzne zawarte na stronie Sklepu są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystane bez pisemnej zgody właściciela. Reprodukowanie, odtwarzanie lub modyfikacja materiałów zawartych na stronach Sklepu jest zabroniona.

§ 5 Wymiana towaru

 1. Jeżeli nie trafiłaś w rozmiar, dołożymy wszelkich starań aby wymienić towar na taki sam fason lub podobny (po wcześniejszym uzgodnieniu) w odpowiednim rozmiarze. Wymiana towaru możliwa jest w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.
 2. Towar może być wymieniony jedynie gdy jest kompletny, nie nosi śladów użytkowania, jest w oryginalnym opakowaniu oraz posiada metki i oryginalne wszywki. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument sprzedaży.
 3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Przy wymianie towaru na inny koszty przesyłki towaru pokrywa Użytkownik.

§ 6 Reklamacja

 1. W przypadku reklamacji towaru niezgodnego z umową (która to niezgodność istniała w chwili wydania towaru) Użytkownik może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową, poprzez jego nieodpłatną naprawę albo wymianę towaru na nowy. Gdy naprawa albo wymiana towaru nie jest możliwa, Użytkownik ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.
 2. Reklamację towaru niezgodnego z umową można złożyć w ciągu 2 lat od jego nabycia. Po upływie 6 miesięcy od daty zakupu, Użytkownik musi udowodnić istnienie wady w chwili dokonania zakupu.
 3. Niezgodność towaru z umową należy zgłosić nie później niż w ciągu 2 miesięcy po jej wykryciu.
 4. Sklep ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni.
 5. Sklep pokrywa koszty przesyłki w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

§ 7 Zwrot

 1. Towar może być zwrócony bez podania przyczyny jedynie gdy jest kompletny, nie nosi śladów użytkowania, jest w oryginalnym opakowaniu oraz posiada metki i oryginalne wszywki. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument sprzedaży.
 2. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 3. Aby zwrócić lub wymienić towar wypełnij druk 
 4. Nie dokonujemy zwrotu rzeczy używanych, a także pod indywidualne zmówienie.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Każdy zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony o takiej zmianie. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Użytkownika, może on usunąć swoje konto ze Sklepu, z zastrzeżeniem że rozpoczęte przed zmianą Regulaminu transakcje będą prowadzone do ich zakończenia na dotychczasowych zasadach.
 2. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.
 4. Na życzenie Użytkownika wyjaśnimy postanowienia Regulaminu.
 5. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień tego Regulaminu.
 6. Za datę sprzedaży Sprzedawca będzie uznawał datę wydania towaru do wysyłki tożsamą z datą wystawienia paragonu fiskalnego lub/i wystawienia faktury.